Inovativně vyrobený

6. Inovativně vyrobený

Zátěž na životní prostředí je tím větší, čím víc se rozrůstá populace. Bohužel ani rychlý vývoj technologií nedokáže eliminovat veškeré negativní prvky, které sebou nese produkce a likvidace obalů.

Pomoci však může mimo jiné optimální konstrukční řešení daného obalu, které bere v potaz veškeré záležitosti, které souvisí s tím, k čemu bude obal sloužit. K zabalení kterého produktu je obal určen? Je žádoucí, aby se využíval opakovaně? Jakým přepravním a klimatickým podmínkám bude čelit? Bude se s ním dobře manipulovat? To jsou jen některé otázky, které konstruktéři musí brát při vymýšlení nových obalů na vědomí.

Trendem dnešní doby je snaha šetřit jak na financích, tak čase. Nesmí to být však na úkor udržitelnosti. Neustále se vyvíjí obaly s inovativními konstrukčními prvky, které mají především sloužit ke snadné manipulaci (a tím i k úspoře času) – jsou snadno složitelné, ideálně bez nutnosti použití přídavných látek, jako je např. lepidlo. Dále se jedná o úsporu materiálu. Vyvíjí se proto univerzální obaly tak, aby jeden druh obalu byl použitelný pro větší produktové portfolio.

6

Pozadu nezůstává ani vývoj obalových materiálů. Neustále se hledají cesty, jak životnímu prostředí ulevit. A tak se dnes můžeme kromě standardních obalových materiálů setkat i s poněkud netradičními (např. obalová směs obsahující podhoubí či trávu). Snaha vyvíjet tyto alternativní materiály má své opodstatnění a smyls v oblasti udržitelnosti.

Ukázky z praxe

Inovativní řešení cívek pro navíjení síťoviny

Univerzální kartonové cívky

Náhrada cívek z plastu a dřeva vlnitou lepenkou. Cívky jsou dodávány i skladovány v plochém stavu.

Vhodné řešení na eshopu

Inovativně vyrobený – tak, aby daný výrobek skutečně odpovídal současnému stavu vědeckého poznání, zbytečně nevyužíval překonané materiály s vysokou uhlíkovou stopou a snadno se používal.
ruka kapitan 2 1
5. Jednodruhový

Další kritéria

Čtěte dál

5 zásad ekologického balení

Využívání obalu v praxi rozhoduje o jeho udržitelnosti stejnou měrou, jako samotný obal. Definovali jsme a řídíme se 5 základními postupy.