Spojujeme obaly
a ekologii

Ekologie je základním principem našeho podnikání.
Proto máme zelenou barvu ve firemním logu.
Na trh přednostně dodáváme  recyklovatelné obaly z vlnité lepenky.
Celková bilance našich aktivit má pro přírodu pozitivní znaménko.

Tři desetiletí obalové udržitelnosti

Ekologie koluje v našich žilách od založení Servisbalu před 30 lety. Dokazuje to množství ekologických projektů, které realizujeme.

Tři desetiletí obalové udržitelnosti

Ekologie koluje v našich žilách už doby založení Servisbalu před 30 lety. Dokazuje to množství ekologických projektů, které jsme realizovali a nadále rozvíjíme.

Víra ve vlnitou lepenku

Tvorbu obalů jsme zaslíbili vlnité lepence.
Skvěle se s ní pracuje a splňuje přísné
ekologické požadavky.

Víra ve vlnitou lepenku

Naši obalovou tvorbu jsme zaslíbili vlnité lepence. Skvěle se s ní pracuje a splňuje naše přísné ekologické požadavky.

Jsme uhlíkově neutrálním podnikem

Klimatická změna je vědecky dokázaná realita. Na každém člověku a firmě záleží, jak závažný bude její průběh. Proto snižujeme svoji uhlíkovou stopu a podporujeme projekty, díky kterým se vypustí do atmosféry méně CO2. Nezapomínáme však na lokální ekologické projekty.

Kritéria
udržitelného obalu

Jaké vlastnosti musí mít obal, aby byl ekologicky udržitelný? V Servisbalu máme jasno. Produkujeme obaly, které splňují základní kritéria udržitelnosti.

5 zásad
ekologického balení

Využívání obalu v praxi rozhoduje o jeho udržitelnosti stejnou měrou, jako samotný obal. Definovali jsme a řídíme se 5 základními postupy.

Nejčastější dotazy

Jsme rádi, že vám téma ekologie není lhostejné. Nabízíme souhrn nejčastějších dotazů, které nám zákazníci pokládají a na které jsme se snažili co nejsrozumitelněji odpovědět.

Tím, že se aktivně zabýváte ekologickými aktivitami (např. tříděním odpadů), pomáháte životnímu prostředí. Zvyšujete šanci žít současné i budoucí generaci v komfortních podmínkách.

Za nedodržování některých ekologických principů navíc hrozí sankce, kvůli nenaplňování platných legislativních norem.

Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů vyjádřená v CO2 ekvivalentech. Toto měřítko lze aplikovat na veškerou činnost a produkty. Může se týkat jedince, výrobku nebo akce. 

Snahu o snížení uhlíkové stopy může firma vyvinout v rámci firemních projektů a nemusí se jednat zrovna o projekty certifikované. Pomůže třeba jen lokální “mini-projekt“, jako je sběr odpadků v okolí firmy.
Ale především záleží na každém jedinci zvlášť, jak k této problematice přistupuje. Třídím odpad? Nemohu nijak omezit spotřebu papíru? Jakým způsobem se dopravuji do zaměstnání? I takové zdánlivě banální záležitosti ovlivňují stopu CO2.

V náročnějších případech si jako firma můžete od certifikované společnosti nechat vypočítat množství vyprodukovaných emisí. Tyto emise lze pak následně kompenzovat investicemi do projektů na ochranu klimatu (např. do zalesňování). 

Vlnitá lepenka je vyrobena z přírodních, biologicky rozložitelných materiálů, jako jsou papírová vlákna a organické škrobové lepidlo. Je tedy rozložitelná bez negativních následků pro životní prostředí.
Plast je materiál vyrobený z ropných derivátů a v přírodě je téměř nerozložitelný, jedná se bohužel o jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí. Proto je nutné jej třídit, aby docházelo k jeho recyklaci a negativní následky pro biodiverzitu byly co nejvíce eliminovány. 

Spojujeme obaly
a ekologii

Ekologická udržitelnost je jedním z principů našeho podnikání. Na trh proto dodáváme přednostně obaly z vlnité lepenky, které se snadno recyklují. Průběžně se snažíme, aby celková bilance našich aktivit měla pro přírodu pozitivní znaménko.

Nejčastější dotazy

Tím, že se aktivně zabýváte ekologickými aktivitami (např. tříděním odpadů), pomáháte životnímu prostředí. Zvyšujete šanci žít současné i budoucí generaci v komfortních podmínkách.

Za nedodržování některých ekologických principů navíc hrozí sankce, kvůli nenaplňování platných legislativních norem.

Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů vyjádřená v CO2 ekvivalentech. Toto měřítko lze aplikovat na veškerou činnost a produkty. Může se týkat jedince, výrobku nebo akce. 

Snahu o snížení uhlíkové stopy může firma vyvinout v rámci firemních projektů a nemusí se jednat zrovna o projekty certifikované. Pomůže třeba jen lokální “mini-projekt“, jako je sběr odpadků v okolí firmy.
Ale především záleží na každém jedinci zvlášť, jak k této problematice přistupuje. Třídím odpad? Nemohu nijak omezit spotřebu papíru? Jakým způsobem se dopravuji do zaměstnání? I takové zdánlivě banální záležitosti ovlivňují stopu CO2.

V náročnějších případech si jako firma můžete od certifikované společnosti nechat vypočítat množství vyprodukovaných emisí. Tyto emise lze pak následně kompenzovat investicemi do projektů na ochranu klimatu (např. do zalesňování). 

Vlnitá lepenka je vyrobena z přírodních, biologicky rozložitelných materiálů, jako jsou papírová vlákna a organické škrobové lepidlo. Je tedy rozložitelná bez negativních následků pro životní prostředí. Plast je materiál vyrobený z ropných derivátů a v přírodě je téměř nerozložitelný, jedná se bohužel o jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí. Proto je nutné jej třídit, aby docházelo k jeho recyklaci a negativní následky pro biodiverzitu byly co nejvíce eliminovány.

EKO-KOM je autorizovaná obalová společnost, založená v r. 1997 průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM.”

Společnost také poskytuje řadu podpůrných projektů podporujících obce a firmy ve sběru a třídění odpadů a aktivně se věnuje osvětové činnosti v této oblasti.
Více informací se dozvíte na stránkách EKO-KOMU.