Tři desetiletí obalové udržitelnosti

Horcicka

„Naše společnost pod Orlickými horami sídlí v kraji nabitém tradicemi, v němž jsou historické a kulturní památky citlivě zasazeny do překrásné krajiny. Vážíme si těchto hodnot a není nám ani v nejmenším lhostejné, v jakém prostředí žijeme. Proto na trh dodáváme obalové systémy převážně z papíru a vlnité lepenky, a pokud není možné papír použít, snažíme se o variantu s co nejšetrnějším přístupem k životnímu prostředí.“ Ing. Ladislav Horčička, zakladatel společnosti

Rectangle 10
Horcicka

Za třicet let, během nichž se pohybujeme na trhu s obaly, se okolní svět změnil k nepoznání. Pojmy jako jsou ekologie či udržitelnost tehdy málokdo dokázal byť jen vysvětlit.
Dnes je situace zcela opačná a udržitelným a společensky odpovědným se alespoň na papíře snaží být takřka každý. V některých případech to ale působí až nepatřičně: jak by přece mohla být udržitelná textilní fabrika se sídlem v Bangladéši?

Jak šel čas?

historie bg

... historie

1993
Založení Servisbalu

Založení společnosti s jasnou vizí.
Od počátku vyrábíme papírové obaly, jako ekologičtější variantu k plastům.

1995

Zahájena spolupráce s firmou Ranpak

Systémy FillPak a PadPak – výplně do krabic z papíru, ekologické řešení, výplně i krabice tvoří jednodruhový obal.

1999

Materiál a stroj Kartofix
Systém na výrobu výplně do obalů, která se vyrábí z již nepotřebných kartonů.

2002

Ocenění Worldstar for Packaging

Ekologické obaly z vlnité lepenky na světové úrovni.

2004

Spouštíme první internetový obchod s obaly v ČR
Základem sortimentu e-shopu jsou obaly z vlnité lepenky – klopové krabice, zásilkové obálky, Kartofix a další.

2005

Servisbal se stává výhradním zástupcem společnosti INKA – ekologické palety
Prodej palet s certifikací PEFC – dřevo pro jejich výrobu bylo získáno ze šetrně obhospodařovaných lesů.

2008

Vznik projektu Rotobal, e-shop s použitými krabicemi

Druhý život krabice. Projekt, který vrací do oběhu použité nebo již nepotřebné krabice.

2009
Ztotožňujeme se s kritérii normy ČSN EN ISO 14001:2016
Udržitelný rozvoj se stává základním článkem strategie společnosti.

2011

Výroba unikátních cívek z vlnité lepenky a papíru

Začátek výroby papírových cívek, které nahrazují původní, vyrobené z plastu. Papírové cívky se dají velmi snadno recyklovat.

2013

Obaly na světlomety z vlnité lepenky

Vyrábíme mnoho variant obalů na světlomety, všechny z vlnité lepenky. Za toto řešení jsme získali další ocenění Worldstar.

2015
Nákup technologie flexotisku
Tisk vodou ředitelnými barvami, minimalizace negativního dopadu na životní prostředí.
2016
Začínáme na trh dodávat Speedboxy

Ekologické zásilkové krabice, které umožňují zpětné odeslání zboží – opětovné využití obalu.

2018
Definice ekologického obalu na e-shopu
Zákazníkům umožňujeme vybrat si více ekologickou variantu obalu.

2019

Vývoj ekologické krabice EKOBOX

Obal se zavírá se bez použití lepení.
Tato krabice získala ocenění Obal roku 2020.

2020
Známe svoji uhlíkovou stopu

Výpočet uhlíkové stopy Servisbalu díky metodice od asociace PackSynergy.

2021
Podporujeme ekologické projekty
Stáváme se hlavním partnerem iniciativy #nejsemprase.

2023

Dvojnásobná výhra v soutěži Worldstar

Ekologický obal na nabíječky a transportní obal pro skleněné dveře mrazicích boxů.

Čtěte dál

Víra ve vlnitou lepenku

Naši obalovou tvorbu jsme zaslíbili vlnité lepence. Skvěle se s ní pracuje a splňuje naše přísné ekologické požadavky.

Nejčastější dotazy

Tím, že se aktivně zabýváte ekologickými aktivitami (např. tříděním odpadů), pomáháte životnímu prostředí. Zvyšujete šanci žít současné i budoucí generaci v komfortních podmínkách.

Za nedodržování některých ekologických principů navíc hrozí sankce, kvůli nenaplňování platných legislativních norem.

Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů vyjádřená v CO2 ekvivalentech. Toto měřítko lze aplikovat na veškerou činnost a produkty. Může se týkat jedince, výrobku nebo akce. 

Snahu o snížení uhlíkové stopy může firma vyvinout v rámci firemních projektů a nemusí se jednat zrovna o projekty certifikované. Pomůže třeba jen lokální “mini-projekt“, jako je sběr odpadků v okolí firmy.
Ale především záleží na každém jedinci zvlášť, jak k této problematice přistupuje. Třídím odpad? Nemohu nijak omezit spotřebu papíru? Jakým způsobem se dopravuji do zaměstnání? I takové zdánlivě banální záležitosti ovlivňují stopu CO2.

V náročnějších případech si jako firma můžete od certifikované společnosti nechat vypočítat množství vyprodukovaných emisí. Tyto emise lze pak následně kompenzovat investicemi do projektů na ochranu klimatu (např. do zalesňování). 

Vlnitá lepenka je vyrobena z přírodních, biologicky rozložitelných materiálů, jako jsou papírová vlákna a organické škrobové lepidlo. Je tedy rozložitelná bez negativních následků pro životní prostředí. Plast je materiál vyrobený z ropných derivátů a v přírodě je téměř nerozložitelný, jedná se bohužel o jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí. Proto je nutné jej třídit, aby docházelo k jeho recyklaci a negativní následky pro biodiverzitu byly co nejvíce eliminovány.

EKO-KOM je autorizovaná obalová společnost, založená v r. 1997 průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM.”

Společnost také poskytuje řadu podpůrných projektů podporujících obce a firmy ve sběru a třídění odpadů a aktivně se věnuje osvětové činnosti v této oblasti.
Více informací se dozvíte na stránkách EKO-KOMU.