zásad
ekologického balení

5 zásad ekologického balení

Ať už ale vymyslíme sebe udržitelnější obalové řešení, vždy jde jen o jednu stranu mince. Tou druhou, stejně významnou, pak je to, jakým způsobem je obal skutečně v praxi používán. I v tomto případě jsme proto definovali pět základních přístupů, jak udržitelnost balení maximalizovat.
Rectangle 13

5

1.

1.

kriterium vhodny obal

Používejte vhodné obaly - velikostně i parametry

Neposílejte vzduch a hledejte takové řešení, které odpovídá povaze zasílaného zboží.

2.

2.

vyplnovy material2

Vybírejte vhodný výplňový materiál.

Fixaci a výplň volte tak, aby dobře ochránila Vaši zásilku. Určitě pomůže, když bude ze stejného materiálu jako vnější obal a když to s ní nebudete zbytečně přehánět. Poděkuje vám nejen příroda, ale i zákazníci.

3.

3.

opakovane2

Používejte obaly opakovaně a totéž doporučujte vašim zákazníkům.

Možností jsou např. vícecestné obaly nebo krabice umožňující zpětnou rozesílku.

4.

4.

setrnejsi

Hledejte šetrnější alternativy stávajících obalů.

Ne vždy je potřeba plast. Hledejte obaly, které jsou přinejmenším snadno recyklovatelné, ideálně co nejlehčí při zachování potřebných vlastností – právě zde je velký prostor pro úsporu použitím vlnité lepenky.

5.

5.

nebojte se poradit

Nebojte se s námi poradit.

Možná to zní jako samochvála, ale nějaké zkušenosti jsme za ty tři dekády přeci jen posbírali. Rádi vám tak doporučíme vhodné, tedy udržitelné řešení.
Máte dotaz?

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli nejasností, dotazů, nápadů a připomínek nás můžete kontaktovat na uvedené e-mailové adrese.

Nejčastější dotazy

Tím, že se aktivně zabýváte ekologickými aktivitami (např. tříděním odpadů), pomáháte životnímu prostředí. Zvyšujete šanci žít současné i budoucí generaci v komfortních podmínkách.

Za nedodržování některých ekologických principů navíc hrozí sankce, kvůli nenaplňování platných legislativních norem.

Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů vyjádřená v CO2 ekvivalentech. Toto měřítko lze aplikovat na veškerou činnost a produkty. Může se týkat jedince, výrobku nebo akce. 

Snahu o snížení uhlíkové stopy může firma vyvinout v rámci firemních projektů a nemusí se jednat zrovna o projekty certifikované. Pomůže třeba jen lokální “mini-projekt“, jako je sběr odpadků v okolí firmy.
Ale především záleží na každém jedinci zvlášť, jak k této problematice přistupuje. Třídím odpad? Nemohu nijak omezit spotřebu papíru? Jakým způsobem se dopravuji do zaměstnání? I takové zdánlivě banální záležitosti ovlivňují stopu CO2.

V náročnějších případech si jako firma můžete od certifikované společnosti nechat vypočítat množství vyprodukovaných emisí. Tyto emise lze pak následně kompenzovat investicemi do projektů na ochranu klimatu (např. do zalesňování). 

Vlnitá lepenka je vyrobena z přírodních, biologicky rozložitelných materiálů, jako jsou papírová vlákna a organické škrobové lepidlo. Je tedy rozložitelná bez negativních následků pro životní prostředí. Plast je materiál vyrobený z ropných derivátů a v přírodě je téměř nerozložitelný, jedná se bohužel o jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí. Proto je nutné jej třídit, aby docházelo k jeho recyklaci a negativní následky pro biodiverzitu byly co nejvíce eliminovány.

EKO-KOM je autorizovaná obalová společnost, založená v r. 1997 průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM.”

Společnost také poskytuje řadu podpůrných projektů podporujících obce a firmy ve sběru a třídění odpadů a aktivně se věnuje osvětové činnosti v této oblasti.
Více informací se dozvíte na stránkách EKO-KOMU.