Víra ve vlnitou lepenku

Je ekologická, výborně chrání výrobky a skvěle se s ní pracuje.
Horcicka

Jedním ze základních projevů této víry je naše obalové portfolio, které je ze 60% tvořeno vlnitou lepenkou

Vlnitá lepenka je pro nás v Servisbalu srdeční záležitostí. Jedná se o úžasně tvárný materiál, se kterým se dá skvěle pracovat. Je lehká, zároveň však při správném použití i dostatečně pevná. Snadno se upravuje a skládá, takže se dá tvarově uzpůsobit do téměř jakéhokoliv tvaru. Má krásnou přírodně hnědou barvu a dá se snadno potiskovat. Je levná ale zároveň použitelná pro ochranu i velmi drahých produktů.

Z pohledu životního prostředí to nejdůležitější: je 100% recyklovatelná, pochází z obnovitelných zdrojů a nezanechává po sobě škodlivé látky.

Rectangle 13
Horcicka
sazenice

Vlnitá lepenka je obnovitelný materiál

Vyrábí se z přírodních surovin, recyklovaných nebo primárních vláken dřevní buničiny, které jsou spojeny přírodním lepidlem na bázi škrobu.
V Evropě pocházejí vlákna z obnovitelných zdrojů – z udržitelně obhospodařovaných lesů, což pomáhá zachovat přírodní zdroje pro současné i budoucí generace. Lepenka tak představuje přirozenou alternativu k produktům na bázi fosilních materiálů.

Vlákna papíru se snadno přemění zpět na biomasu
V Evropě v současnosti (2022) jsou za každý vytěžený strom vysázeny přibližně tři stromy.
Zatímco nové stromy se vysazují každý den, papírenský průmysl stále více využívá probírku měkkého dřeva spolu s odpadní štěpkou vyhozenou na pilách a sběrovým papírem.

Vlnitá lepenka je ekologický premiant

Šampionem oběhového hospodářství je právě vlnitá lepenka.
Je 100% recyklovatelná a její vlákna lze opakovaně až 9x použít. 
Je plně biodegradabilní – rozložitelná přírodními procesy.

Proces její recyklace je dobře zvládnutý a funguje. Trh s druhotnou surovinou pro její výrobu, především vytříděným použitým papírem, je rozvinutý, takže z celkového množství v Evropě vyprodukované lepenky se 89% vyrobí z druhotné suroviny.

arrow big green
arrow big green
cyk1

Dřevo

cyk2

Papír pro vlnitou lepenku

cyk3

Obal z vlnité lepenky + škrob a inkousty

cyk4

Balení výrobků

cyk5

E-shop + Maloobchodník

cyk6

Spotřebitel

cyk7

Z 89% recyklovaný obsah

cyk8

Biodegrabidilní

arrow big green
eko1 1
Použité obaly
Obnovitelná vlákna jsou
užívána znovu a znovu...
recykl3
89%

Recyklovaného obsahu

Vlnitá lepenka se snadno recykluje

Papír a vlnitá lepenka patří v Evropě k nejvíce recyklovaným materiálům. Průmysl obalů z vlnité lepenky má zavedené účinné mechanismy recyklace, přičemž odpadní materiály se v zemích EU shromažďují odděleně.
eko1 1
Použité obaly
Obnovitelná vlákna jsou
užívána znovu a znovu...
recykl3
89%

Recyklovaného obsahu

eko1 1
Použité obaly
Obnovitelná vlákna jsou
užívána znovu a znovu...
recykl3
89%

Recyklovaného obsahu

Firmy, obchodníci i spotřebitelé mohou lepenkové obaly snadno složit a odevzdat k recyklaci. Kontejnery ke třídění jsou dostupné v každém městě i malé obci. Tento systém v ČR zajišťuje společnost EKO-KOM a.s.

ekodesign

Ekodesign

Lehký, pevný a všestranný obal z vlnité lepenky nabízí množství konstrukčních možností. Díky jeho všestrannosti jej lze přizpůsobit téměř jakémukoli tvaru i velikosti a vytvořit zajímavý průmyslový design.

Obaly z vlnité lepenky lze snadno tvarovat tak, aby rozměrově odpovídaly produktům. Vytváří dostatečné deformační zóny pro ochranu produktů během transportu.

Vyrobené obaly jsou lehké a přepravují se ve složeném stavu. Naše obaly splňují kritéria pro paletizaci a stohování. Díky tomu dochází k efektivnímu využívání přepravního prostoru ve vozidlech a skladech. Výsledkem je snížení emisí CO2.

Ukázky z praxe

Inovativní řešení – 100% využití vlnité lepenky

Ekologický obal pro nabíječky

Univerzální obalové řešení pro více typů nabíječek, které se používají k napájení elektromobilu a elektrokol. Celý obal je složen z vlnité lepenky, protože jako jednodruhový se snadno recykluje.
Čtěte dál

Jsme uhlíkově neutrálním podnikem

Klimatická změna je vědecky dokázaná realita. Na každém člověku a firmě záleží, jak závažný bude její průběh. Proto snižujeme svoji uhlíkovou stopu a podporujeme projekty, díky kterým se vypustí do atmosféry méně CO2.

Nejčastější dotazy

Tím, že se aktivně zabýváte ekologickými aktivitami (např. tříděním odpadů), pomáháte životnímu prostředí. Zvyšujete šanci žít současné i budoucí generaci v komfortních podmínkách.

Za nedodržování některých ekologických principů navíc hrozí sankce, kvůli nenaplňování platných legislativních norem.

Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů vyjádřená v CO2 ekvivalentech. Toto měřítko lze aplikovat na veškerou činnost a produkty. Může se týkat jedince, výrobku nebo akce. 

Snahu o snížení uhlíkové stopy může firma vyvinout v rámci firemních projektů a nemusí se jednat zrovna o projekty certifikované. Pomůže třeba jen lokální “mini-projekt“, jako je sběr odpadků v okolí firmy.
Ale především záleží na každém jedinci zvlášť, jak k této problematice přistupuje. Třídím odpad? Nemohu nijak omezit spotřebu papíru? Jakým způsobem se dopravuji do zaměstnání? I takové zdánlivě banální záležitosti ovlivňují stopu CO2.

V náročnějších případech si jako firma můžete od certifikované společnosti nechat vypočítat množství vyprodukovaných emisí. Tyto emise lze pak následně kompenzovat investicemi do projektů na ochranu klimatu (např. do zalesňování). 

Vlnitá lepenka je vyrobena z přírodních, biologicky rozložitelných materiálů, jako jsou papírová vlákna a organické škrobové lepidlo. Je tedy rozložitelná bez negativních následků pro životní prostředí. Plast je materiál vyrobený z ropných derivátů a v přírodě je téměř nerozložitelný, jedná se bohužel o jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí. Proto je nutné jej třídit, aby docházelo k jeho recyklaci a negativní následky pro biodiverzitu byly co nejvíce eliminovány.

EKO-KOM je autorizovaná obalová společnost, založená v r. 1997 průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM.”

Společnost také poskytuje řadu podpůrných projektů podporujících obce a firmy ve sběru a třídění odpadů a aktivně se věnuje osvětové činnosti v této oblasti.
Více informací se dozvíte na stránkách EKO-KOMU.