Jednodruhový

5. Jednodruhový

Ačkoliv preferujeme materiály šetrné k životnímu prostředí, plasty nezatracujeme. Pokud máte plastový obal (např. sáček, dózu), zvolte výplňový materiál taktéž z plastu – bublinkovou folii či vzduchové polštářky a k zalepení používejte klasickou lepicí pásku. Tím umožníte koncovému uživateli obal vytřídit do kontejneru na plasty a dopad na životní prostředí bude menší, než kdyby obal skončil na skládce.

5

Koncový příjemce obalu by měl mít třídění co nejvíce usnadněné.
Toho docílíme, pokud se obal, výplňový materiál a další obalové prvky budou skládat z jednoho druhu materiálu.

Naším řešením je vnější obal z vlnité lepenky, papírová fixace a papírová lepicí páska. Některé naše obaly jsou opatřeny prvky pro bezproblémové rozložení krabice do plochého stavu při ukládání do recyklačního kontejneru.

eko4 1
eko3
eko2
eko1

Ukázky z praxe

Ekologický obal pro rychlou rozesílku

Ekologická fixace brusných kotoučů

Praktický výplňový systém PadPak bezpečně ochrání brusné kotouče během přepravy. Fixace tvoří společně s krabicí jednodruhový papírový obal.
Čtěte dál

5 zásad ekologického balení

Využívání obalu v praxi rozhoduje o jeho udržitelnosti stejnou měrou, jako samotný obal. Definovali jsme a řídíme se 5 základními postupy.

Nejčastější dotazy

Tím, že se aktivně zabýváte ekologickými aktivitami (např. tříděním odpadů), pomáháte životnímu prostředí. Zvyšujete šanci žít současné i budoucí generaci v komfortních podmínkách.

Za nedodržování některých ekologických principů navíc hrozí sankce, kvůli nenaplňování platných legislativních norem.

Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů vyjádřená v CO2 ekvivalentech. Toto měřítko lze aplikovat na veškerou činnost a produkty. Může se týkat jedince, výrobku nebo akce. 

Snahu o snížení uhlíkové stopy může firma vyvinout v rámci firemních projektů a nemusí se jednat zrovna o projekty certifikované. Pomůže třeba jen lokální “mini-projekt“, jako je sběr odpadků v okolí firmy.
Ale především záleží na každém jedinci zvlášť, jak k této problematice přistupuje. Třídím odpad? Nemohu nijak omezit spotřebu papíru? Jakým způsobem se dopravuji do zaměstnání? I takové zdánlivě banální záležitosti ovlivňují stopu CO2.

V náročnějších případech si jako firma můžete od certifikované společnosti nechat vypočítat množství vyprodukovaných emisí. Tyto emise lze pak následně kompenzovat investicemi do projektů na ochranu klimatu (např. do zalesňování). 

Vlnitá lepenka je vyrobena z přírodních, biologicky rozložitelných materiálů, jako jsou papírová vlákna a organické škrobové lepidlo. Je tedy rozložitelná bez negativních následků pro životní prostředí. Plast je materiál vyrobený z ropných derivátů a v přírodě je téměř nerozložitelný, jedná se bohužel o jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí. Proto je nutné jej třídit, aby docházelo k jeho recyklaci a negativní následky pro biodiverzitu byly co nejvíce eliminovány.

EKO-KOM je autorizovaná obalová společnost, založená v r. 1997 průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM.”

Společnost také poskytuje řadu podpůrných projektů podporujících obce a firmy ve sběru a třídění odpadů a aktivně se věnuje osvětové činnosti v této oblasti.
Více informací se dozvíte na stránkách EKO-KOMU.