Inovativně vyrobený

6. Inovativně vyrobený

Zátěž na životní prostředí je tím větší, čím víc se rozrůstá populace. Bohužel ani rychlý vývoj technologií nedokáže eliminovat veškeré negativní prvky, které sebou nese produkce a likvidace obalů.

Pomoci však může mimo jiné optimální konstrukční řešení, které bere v potaz, k čemu bude obal sloužit.
K zabalení kterého produktu je obal určen?
Je žádoucí, aby se využíval opakovaně?
Jakým přepravním a klimatickým podmínkám bude čelit?
Jaký způsobem se s ním bude manipulovatdobře manipulovat?
To jsou jen některé otázky, které konstruktéři musí brát na vědomí.

Trendem dnešní doby je snaha šetřit jak na financích, tak čase.
Nesmí to být však na úkor udržitelnosti.
Neustále se vyvíjí obaly s inovativními konstrukčními prvky, které mají sloužit ke snadné manipulaci a úspoře času.  Snadno se skládají, ideálně bez použití lepicích pásek. Dále se jedná o úsporu materiálu. Vyvíjí se proto univerzální obaly tak, aby jeden druh obalu byl použitelný pro větší produktové portfolio.

6

Pozadu nezůstává ani vývoj obalových materiálů. Neustále se hledají cesty, jak životnímu prostředí ulevit. Setkáváme se i s poněkud netradičními materiály např. obalová směs obsahující podhoubí či trávu. Snaha vyvíjet tyto alternativy má své opodstatnění a smysl v oblasti udržitelnosti.

Ukázky z praxe

Inovativní řešení cívek pro navíjení síťoviny

Univerzální kartonové cívky

Náhrada cívek z plastu a dřeva vlnitou lepenkou. Cívky jsou dodávány i skladovány v plochém stavu.

Vhodné řešení na eshopu

Inovativně vyrobený – tak, aby daný výrobek skutečně odpovídal současnému stavu vědeckého poznání, zbytečně nevyužíval překonané materiály s vysokou uhlíkovou stopou a snadno se používal.
ruka kapitan 2 1

6. Inovativně vyrobený​

Čtěte dál

5 zásad ekologického balení

Využívání obalu v praxi rozhoduje o jeho udržitelnosti stejnou měrou, jako samotný obal. Definovali jsme a řídíme se 5 základními postupy.

Nejčastější dotazy

Tím, že se aktivně zabýváte ekologickými aktivitami (např. tříděním odpadů), pomáháte životnímu prostředí. Zvyšujete šanci žít současné i budoucí generaci v komfortních podmínkách.

Za nedodržování některých ekologických principů navíc hrozí sankce, kvůli nenaplňování platných legislativních norem.

Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů vyjádřená v CO2 ekvivalentech. Toto měřítko lze aplikovat na veškerou činnost a produkty. Může se týkat jedince, výrobku nebo akce. 

Snahu o snížení uhlíkové stopy může firma vyvinout v rámci firemních projektů a nemusí se jednat zrovna o projekty certifikované. Pomůže třeba jen lokální “mini-projekt“, jako je sběr odpadků v okolí firmy.
Ale především záleží na každém jedinci zvlášť, jak k této problematice přistupuje. Třídím odpad? Nemohu nijak omezit spotřebu papíru? Jakým způsobem se dopravuji do zaměstnání? I takové zdánlivě banální záležitosti ovlivňují stopu CO2.

V náročnějších případech si jako firma můžete od certifikované společnosti nechat vypočítat množství vyprodukovaných emisí. Tyto emise lze pak následně kompenzovat investicemi do projektů na ochranu klimatu (např. do zalesňování). 

Vlnitá lepenka je vyrobena z přírodních, biologicky rozložitelných materiálů, jako jsou papírová vlákna a organické škrobové lepidlo. Je tedy rozložitelná bez negativních následků pro životní prostředí. Plast je materiál vyrobený z ropných derivátů a v přírodě je téměř nerozložitelný, jedná se bohužel o jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí. Proto je nutné jej třídit, aby docházelo k jeho recyklaci a negativní následky pro biodiverzitu byly co nejvíce eliminovány.

EKO-KOM je autorizovaná obalová společnost, založená v r. 1997 průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM.”

Společnost také poskytuje řadu podpůrných projektů podporujících obce a firmy ve sběru a třídění odpadů a aktivně se věnuje osvětové činnosti v této oblasti.
Více informací se dozvíte na stránkách EKO-KOMU.