Recyklovaný

3. Recyklovaný

Recyklace je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití. Samozřejmě že žádný materiál nelze recyklovat do nekonečna a bohužel i během recyklačního procesu vzniká určitá zátěž na životní prostředí, avšak čím vícekrát se materiál využije, tím lépe. Hlavní přínosy recyklace jsou snížení potřeby těžby nových surovin, využití odpadu místo jeho uložení na skládku a celkové šetření životního prostředí.

3

Obal může být vyroben z přírodních látek, které jsou snadno odbouratelné a není problém je navrátit do biosféry, nebo ze syntetických látek, které lze následně extrahovat a opět použít.
Cirkulární ekonomika, co se obalů týče, pracuje s myšlenkou, že odpad vlastně neexistuje – biologické i technické komponenty produktu jsou navrženy záměrně tak, aby mohly cirkulovat, aby je bylo možné rozložit na suroviny a znovu použít. Látky biologického původu nejsou toxické, a mohou být proto kompostovány. Syntetické látky jsou navrženy tak, aby mohly být užity znova při spotřebě minimálního množství energie.

graf

Ukázky z praxe

Ekologický výplňový materiál

Kartofix - fixace z použitých kartonů

Recyklovaný obal vyráběný svépomocí u zákazníka pomocí jednoduchého stroje.
kartofix

Vhodné řešení na eshopu

Recyklovaný – tak, aby maximálně odpovídal principům cirkulární ekonomiky a nevyžadoval nadměrné vstupy primárních surovin.
ruka kapitan 2 1
Čtěte dál

5 zásad ekologického balení

Využívání obalu v praxi rozhoduje o jeho udržitelnosti stejnou měrou, jako samotný obal. Definovali jsme a řídíme se 5 základními postupy.