Opakovaně použitelný

2. Opakovaně použitelný

Pokud si obal zachovává své fyzické vlastnosti, lze ho v mnoha případech opakovaně využít. Některé obaly k tomu přímo vybízejí – s opakovaným použitím počítá již výrobce. Např. v případě některých zásilkových obalů, které jsou opatřeny integrovanou dvojitou zalepovací páskou.

2

Je obal již natolik znehodnocený, že už ho nelze použít k původnímu účelu? Před jeho vyhozením zvažte, zda se nedá ještě využít jinak. Řeč je o tzv. “upcycle”, tj. proces znovuvyužití materiálu, který má menší negativní dopad na životní prostředí, než současná recyklace.
Např. kartonové krabice mohou sloužit dále jako úložné boxy pro kutilství a hobby aktivity.

Deti u hradu z kartonu opt

Ukázky z praxe

Kartonové mřížky pro manipulaci s výrobky ve sklárně

Skupinové balení skla

Mřížky z vlnité lepenky pro opakované převozy sklářských výrobků v rámci výrobních hal ve sklárně. Jednoduchá a levná fixace, opakovaně používaná k manipulaci.

Vhodné řešení na eshopu

Opakovaně použitelný – tak, aby se celková uhlíková stopa za jeho výrobou rozložila do více cyklů.
ruka kapitan 2 1
Čtěte dál

5 zásad ekologického balení

Využívání obalu v praxi rozhoduje o jeho udržitelnosti stejnou měrou, jako samotný obal. Definovali jsme a řídíme se 5 základními postupy.

Nejčastější dotazy

Tím, že se aktivně zabýváte ekologickými aktivitami (např. tříděním odpadů), pomáháte životnímu prostředí. Zvyšujete šanci žít současné i budoucí generaci v komfortních podmínkách.

Za nedodržování některých ekologických principů navíc hrozí sankce, kvůli nenaplňování platných legislativních norem.

Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů vyjádřená v CO2 ekvivalentech. Toto měřítko lze aplikovat na veškerou činnost a produkty. Může se týkat jedince, výrobku nebo akce. 

Snahu o snížení uhlíkové stopy může firma vyvinout v rámci firemních projektů a nemusí se jednat zrovna o projekty certifikované. Pomůže třeba jen lokální “mini-projekt“, jako je sběr odpadků v okolí firmy.
Ale především záleží na každém jedinci zvlášť, jak k této problematice přistupuje. Třídím odpad? Nemohu nijak omezit spotřebu papíru? Jakým způsobem se dopravuji do zaměstnání? I takové zdánlivě banální záležitosti ovlivňují stopu CO2.

V náročnějších případech si jako firma můžete od certifikované společnosti nechat vypočítat množství vyprodukovaných emisí. Tyto emise lze pak následně kompenzovat investicemi do projektů na ochranu klimatu (např. do zalesňování). 

Vlnitá lepenka je vyrobena z přírodních, biologicky rozložitelných materiálů, jako jsou papírová vlákna a organické škrobové lepidlo. Je tedy rozložitelná bez negativních následků pro životní prostředí. Plast je materiál vyrobený z ropných derivátů a v přírodě je téměř nerozložitelný, jedná se bohužel o jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí. Proto je nutné jej třídit, aby docházelo k jeho recyklaci a negativní následky pro biodiverzitu byly co nejvíce eliminovány.

EKO-KOM je autorizovaná obalová společnost, založená v r. 1997 průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM.”

Společnost také poskytuje řadu podpůrných projektů podporujících obce a firmy ve sběru a třídění odpadů a aktivně se věnuje osvětové činnosti v této oblasti.
Více informací se dozvíte na stránkách EKO-KOMU.