Získali jsme ocenění Czech Best Managed Companies 2024. Zobrazit více

Ochrana oznamovatele

Ochrana pro oznamovatele dle směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva unie a zákona č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů.

Oznámení můžete podat prostřednictvím těchto kanálů:

Oznamovací kanály společnosti SERVISBAL OBALY s.r.o.

Osobně a telefonicky:

Příslušná osoba: Ing. Lukáš Jiří Horčička, tel. 00420 733 667 936


Písemně na adresu:

SERVISBAL OBALY s.r.o., Na Poříčí 661, 518 01 Dobruška
(obálka musí být viditelně označena: „Oznámení“)


Písemně na e-mail:

oznameni@servisbal.cz

Chcete začít balit efektivně?

Pojďme se sejít nad šálkem dobré kávy.
Rádi s Vámi projdeme každý detail vaší objednávky.

Zašlete nám zprávu!

Dny otevřených dveří

Automatizace
a stroje v balení

Srdečně Vás zveme!
Co Vás čeká?