Získali jsme ocenění Czech Best Managed Companies 2024. Zobrazit více

Politika kvality

V celé společnosti se ztotožňujeme s kritérii norem ČSN EN ISO 9001:2016 i ČSN EN ISO 14001:2016. Vedení společnosti prohlašuje integrovanou politiku kvality a životního prostředí základním článkem strategie společnosti.

Certifikáty ke stažení: ISO, EKO-KOM, prohlášení o shodě

Politika kvality a životního prostředí společnosti SERVISBAL OBALY s.r.o.

O společnosti SERVISBAL OBALY s.r.o.

Společnost SERVISBAL OBALY s.r.o., která byla založena v roce 1993, je českou rodinnou firmou. Jedná se o prosperující výrobně-obchodní společnost, která se zabývá výrobou obalů převážně z vlnité lepenky a obchoduje i se širokým sortimentem dalších obalů a balících potřeb. Svým zákazníkům nabízí kompletní služby v oblasti balení, zkušenosti pro nápaditá zakázková řešení, ale i rychle dostupné standardní obaly. Provozuje e-shop EOBALY.cz, kde nabízí standardní obaly v režimu dodání do 24 hod.

Vedení společnosti vyhlašuje na základě stanoveného kontextu organizace, interních i externích aspektů a dopadů na životní prostředí, politiku kvality a životního prostředí jako nedílnou součást strategie společnosti.

Strategie společnosti je členěna do pěti klíčových oblastí, které jsou dále rozpracovány do měřitelných environmentálních cílů a kvalitativních cílů.

Vedení společnosti vyhlašuje v rámci této politiky následující zásady, které se tímto zavazuje plnit v plném rozsahu. Tyto zásady jsou stanoveny v souladu s naplňováním vize společnosti: „Tvoříme nápaditá řešení ve světě balení“.

S níže uvedenými zásadami jsou seznámeni všichni zaměstnanci naší společnosti a plní je v souladu s platnými legislativními požadavky ČR a zemí EU, požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 a dalšími požadavky, ke kterým se společnost zavázala.

Jako významný zaměstnavatel podporujeme společenský život v našem regionu a ochranu životního prostředí. Chováme se eticky a zodpovědně, dbáme o obecný prospěch. Stavíme na dlouhodobých vztazích založených na slušnosti a vzájemné důvěře.

Jsme rodinná firma s pevně zakotvenými hodnotami. Díváme se na podnikání s dlouhodobým výhledem a jasnou strategií a stejně tak upřednostňujeme dlouhodobý úspěch firmy před okamžitým ziskem. Dbáme na stavovskou čest a na dobré jméno firmy.

Partnerství

Partnerství se zákazníkem

Zákazníkům poskytujeme excelentní servis v celém rozsahu procesu tvorby obalového řešení. Hledáme nové cesty a úspory ve světě balení. Dodáváme nové myšlenky, koncepty, materiály a technologie pro dokonale zabalený výrobek. Naším cílem je poskytnout zákazníkům nápaditá řešení ve světě balení a zajistit jejich realizaci v požadovaném termínu a kvalitě.

Nápaditá řešení

Nápaditá řešení

Navrhujeme a zajišťujeme realizaci systémů balení, díky kterým naši zákazníci mohou dosáhnout významných úspor nákladů v rámci svého balení produktů a maximální ochrany produktů v logistických řetězcích.

zodpovedni lide2

Zodpovědní lidé a firemní kultura

Jsme úspěšní díky svým lidem, kteří vždy dokáží najít nejlepší řešení a dívají se na věci novým pohledem. Vítáme odlišné názory a respektujeme se navzájem. Podporujeme rozvoj odborných znalostí, zapojení a sounáležitost. Dáváme práci smysl.

procesy

Efektivní procesy

Systematicky pracujeme na identifikaci, plánování, provádění, monitorování a neustálém zlepšování procesů v naší společnosti s cílem zvyšování kvality nabízených produktů a služeb.

rozvoj

Finance pro rozvoj

Pro zabezpečení procesů a neustálé zlepšování zavedených systému řízení je stanoven rozsah potřebných zdrojů, které jsou průběžně plánovány, řízeny a zajišťovány vedením společnosti.

Markéta Linhartová

Markéta Linhartová

Manažerka kvality

linhartova@servisbal.cz

Chcete začít balit efektivně?

Pojďme se sejít nad šálkem dobré kávy.
Rádi s Vámi projdeme každý detail vaší objednávky.

Zašlete nám zprávu!

Dny otevřených dveří

Automatizace
a stroje v balení

Srdečně Vás zveme!
Co Vás čeká?