Skvělý úspěch pro Servisbal! Převzali jsme 2 trofeje v celosvětové obalové soutěži Worldstar For Packaging… Zobrazit více

Poskytujeme obalový servis

Už od svého vzniku provází naši společnost předsevzetí poskytovat zákazníkům vždy excelentní servis pro balení. Znamená to pro nás nabídnout nejen kvalitní obal, ale zároveň perfektně i všechny navazující služby, které s tím souvisí. Zajímáme se, jaké parametry by měl obal splňovat, a snažíme se navrhovat obalová řešení, která vyhovují konkrétním potřebám našich zákazníků, 

Obaly vždy tvoříme se zřetelem k efektivnímu skladování a jednoduché přepravě. Po domluvě se zákazníkem umíme převzít celé obalové hospodářství našich klientů s dodávkami přesně podle potřeb výrobních linek.

Máte zájem o obalový servis?

Návrh a vývoj obalů

Navrhujeme obaly tak, aby vyhovovaly právě Vašim potřebám. Díky našemu zkušenému týmu konstruktérů specialistů, dokážeme vytvořit dle Vašich požadavků nejvhodnější obalové řešení.
Náklady za obal se snažíme snižovat jeho přizpůsobením všem logistickým procesům, kterými bude procházet. Mezi žádané vlastnosti patří úsporné skladování, jednoduchá manipulace, zvýšená ochrana během překládání zásilky apod. Zabýváme se také vývojem inovativních řad obalů, speciálně uzpůsobených dle konkrétních požadavků jednotlivých oborů podnikání, např. e-shopů

Před započetím výroby obdržíte funkční vzorek obalu, abyste mohli odzkoušet jeho funkčnost a vybrat nejvhodnější variantu.

Obalová zkušebna a testy

Disponujeme zkušebnou pro vyhodnocování vlastností obalů. Co se stane se zásilkou v mrazu -20°C? A co když spadne z výšky 1,2 m na podlahu?
Naše zkušebna poskytuje spolehlivé odpovědi. Na základě výsledků lze obal snadno optimalizovat přesně podle potřeb zákazníků.
Pádové zkoušky: dokážeme nasimulovat a vyhodnotit zda balení vydrží pády, které hrozí během přepravy.
Klimatické testy: simulace klimatických vlivů.
Datalogger: měření nárazů a chvění během přepravy.

Provádíme i zkoušky zátěže obalů v přepravním řetězci, pomocí dataloggeru, který přesně zaznamenává všechny vlivy během přepravy.

Analýza balicích procesů

Úspory hledejte v balicích procesech. Jsou jimi především skladování, logistika, kompletace a další manipulace s obalem. Tyto procesy související s expedicí zboží mohou tvořit až 80% celkových nákladu za balení. Při tvorbě obalů na míru se zajímáme o tyto vícenáklady a po konzultaci se zákazníkem se snažíme snížit je na minimum
Nabízíme také kompletní logistický audit s vyčíslením stávajících nákladů a uvedením obalových a procesních alternativ, které povedou k úsporám.
Specifickou možností úspory je automatizace balení, tedy částečné nebo úplně nahrazení lidské práce balicími stroji.

Balicí procesy často skrývají velké rezervy a nabízí prostor pro úsporu nákladů. Navrhujeme obaly, které dokáží celé balení výrazně zefektivnit.

Skladování a logistika

Obalová řešení tvoříme tak, aby jejich skladování a přeprava k zákazníkům byly prostorově co nejméně náročné. Pokud je to možné, je přeprava do skladů vždy řešena v plochém stavu. Pro potřeby paletizace uzpůsobujeme obaly, aby rozměrově odpovídaly paletě a nikde nepřečnívaly.
Disponujeme obrovskými skladovacími kapacitami a můžeme i v případě zakázkových řešení držet obaly stále skladem a dodávat podle výrobních potřeb zákazníka.

Efektivní přeprava a skladování patří k položkám, na kterých se dá za balení ušetřit často více než za samotný obal.

Náhrada neekologických materiálů

Vlnitá lepenka se snadno recykluje a nezatěžuje životní prostředí jako plasty, které mnohdy nebývají správně recyklovány. Proto je z ekologického hlediska často žádoucí nahradit plastový obal jeho variantou z papíru nebo vlnité lepenky. 
Při správném konstrukčním řešení dosahuje vlnitá lepenka obdobných parametrů pevnosti a nosnosti jako zdánlivě pevnější plasty nebo dřevo. Vnější obal, tedy krabice nebo box, bývá u nevratných obalů nejčastěji vyráběn právě z vlnité lepenky a pro jednoduchou recyklaci je vhodné, aby i fixace uvnitř byla ze stejného materiálu.

Máme dlouholeté zkušenosti s úspěšnými řešeními požadavků zákazníků na náhradu různých materiálů vlnitou lepenkou. Za všechny jmenujme například kartonové cívky nebo tvarově složité prokladové fixace.

Kompletní obalový servis

Veškeré starosti s obaly můžete přenechat nám. Servisbal nabízí zajištění veškeré obalové logistiky, včetně každodenních dodávek přímo k výrobní lince dle produkčních potřeb zákazníka. Veškerá starost o obaly tak připadá Servisbalu, zákazník se může soustředit pouze na výrobu. Výsledkem je racionalizace obalového hospodářství, zjednodušení celého balicího procesu a v konečném součtu prokazatelná úspora nákladů obalového hospodářství zákazníka.
Operativní logistika Vám dokáže ušetřit: personální náklady, neefektivní skladování a složitou logistiku.

Ukázky z praxe

fixace

Fixace brusných kotoučů pro rychlou rozesílku

Co nejjednodušší ale zároveň bezpečné balení brusných kotoučů. Zákazník vyrábějící brusné kotouče potřebuje jednoduchý a rychlý způsob jejich zabalení. Řešení musí být jednoduché pro obsluhu, protože zaměstnává brigádníky a pracovníky na dobu určitou.

Celá studie ->
hlavni obr 3 1

Obalový komplet pro automotive

Požadavkem zadavatele bylo maximálně zjednodušit balicí proces a ušetřit práci operátorům i místo ve skladu. Balení řídících tyčí pro automotive vyžadovalo velké množství dílčích úkonů a značně zatěžovalo pracovníky ve výrobě. Komplikací také bylo mnoho jednotlivých komponent obalu.

Celá studie ->
Za dobu našeho působení jsme pomohli mnoha zákazníkům.
Toyota logo
Logo Crystalex
Logo Schurter
Logo Juta
Logo Rampušák

Servisbal obaly s.r.o.

Nápaditá řešení ve světě balení

Chcete začít balit efektivně?

Pojďme se sejít nad šálkem dobré kávy.
Rádi s Vámi projdeme každý detail vaší objednávky.

Zašlete nám zprávu!