Obalový komplet pro automotive

Typ obalu:

Obalový komplet | Fixační mřížky | Skupinový obal

Požadavky zákazníka

Požadavkem zadavatele bylo maximálně zjednodušit balicí proces
a ušetřit práci operátorům i místo ve skladu.

hlavni obr 3 1
Balení řídících tyčí pro automotive vyžadovalo velké množství dílčích úkonů a značně zatěžovalo pracovníky ve výrobě. Komplikací také bylo mnoho jednotlivých komponent obalu.

Naše řešení

Řešením je obalový komplet, který již obsahuje všechny součásti, tedy vnější obal, fixaci, proklad i antikorozní pytel. 

Komplet je dodávaný v plochém stavu. Na balicím pracovišti se obal snadno sestaví, a ihned se mohou vkládat produkty. Pro dostatečnou pevnost je vnější obal – kartonový box opatřen vložkou, která zamezuje prohýbání stěn i při velkém zatížení. Stabilizace produktů uvnitř obalu je řešena spolehlivou samonosnou fixací.

Produkty se dotýkají lepenky jenom v místech k tomu určených, nemůže dojít k poškození o sebe navzájem. Kompletace celého obalu je řešena pracovníky Servisbalu, dodávky jsou realizovány v režimu JUST IN TIME a expedovány ze skladu v blízkosti zákazníka.

Všechny komponenty obalu naleznete uvnitř boxu. Kompletaci řeší Servisbal již při výrobě.

Přínosy

1. Řešení nevyžaduje skladovací prostory na straně zákazníka
2. Zjednodušení manipulace
3. Prokazatelná úspora času při balení

Přínosy

1. 90% úspora skladovacího prostoru
2. Úspora času při balení a manipulaci

Obor:
Automotive

Mám zájem o konzultaci zdarma

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin